Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
kārtējās sēdes protokols Nr.5 

Rīgā 2004.gada 29.septembrī

Sēdi vada – Valdības puses vadītāja D.Staķe

Piedalās: 

No valdības puses:

1.

Labklājības ministre

D.Staķe

2.

Veselības ministrs

R.Muciņš

3.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

4.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra p.i.

V.Egle

5.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks

A.Krūms

No darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK vice-prezidents

T.Tverijons

3.

LDDK vice-prezidents

V.Meļņiks

4.

LDDK vice-prezidents

J.Bertrands

5.

LDDK vice-prezidents

A.Zorgevics

6.

LDDK valdes loceklis

J.Kalējs

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

4.

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības LAKRS priekšsēdētājs

J.Kalniņš

5.

Latvijas metālistu arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

S.Drīksna

6.

Meža nozaru arodbiedrības padomnieks

E.Grandavs

7.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

Nepiedalās:

1.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

2.

LDDK viceprezidents

J.Biķis

3.

Ekonomikas ministrs

J.Lujāns

Sēdi sāk plkst. 16.00

Uzaicinātās personas:

1.

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktors

K.Ketners

2.

Finanšu ministrijas Valsts sekretāres vietniece

S.Zvidriņa

3.

Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore

J.Muižniece

4.

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītāja

R.Vīksna

5.

LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste

I.Koleča

6.

LBAS Sociālās drošības apakšpadomes sekretāre

I.Homko

7.

Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departaments, Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja

S.Pablaka

8.

Veselības ministrijas Budžeta departamenta direktora vietniece

I.Černušenko

9.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

10.

LDDK valdes loceklis

J.Dirba

Par NTSP 29.09.2004. kārtējās sēdes darba kārtības projektu:

Arodbiedrību puses vadītājs P.Krīgers ierosina iekļaut Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību vadītājas R.Vīksnas mutiska iesnieguma izskatīšanu.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma: 

Apstiprināt sekojošu NTSP 2004.gada 29.septembra kārtējās sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP 09.08.2004. ārkārtas sēdes protokolu Nr.4.
2. Par valsts budžeta projektu 2005.gadam.
3. Par darba grupas izveidi ar mērķi izstrādāt konceptuālus priekšlikumus pasākumiem, kuri būtu veicami darbnespējas ekspertīzes uzlabošanai valstī.
4. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājas R.Vīksnas mutiska iesnieguma izskatīšanu.

1. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

 Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Apstiprināt NTSP 09.08.2004. ārkārtas sēdes protokolu Nr.4;

2. Jautājums

Ziņoja – Finanšu ministrijas Valsts sekretāres vietniece – S.Zvidriņa

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

D.Staķe, P.Krīgers, T.Tverijons, A.Zorgevics, J.Kalējs, R.Muciņš, Z.Semjonova.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par 2005.gada budžeta projektu.
2. Aicina valdības pusi, nākamā gada budžeta projekta prioritātes, nākamajā gadā skatīt stipri laicīgi.
3. Atteikties no „ķeksīšu” jautājumu skatīšanas, kā tas ir šajā gadā, kad budžets ir valdībā izskatīts, un nav nekādas jēgas to skatīt sociāliem partneriem.

 3. Jautājums

Ziņoja – LBAS Sociālās drošības apakšpadomes sekretāre – I.Homko

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

J.Muižniece, A.Zorgevics, T.Tverijons, V.Meļņiks, D.Staķe, S.Drīksna, J.Kalējs.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Izveidot NTSP darba grupu, iekļaujot tajā sastāvā pa 2 pārstāvjiem no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.
2. Noteikt:
2.1. atbildīgā institūcija par minēto jautājumu ir Latvijas Darba devēju konfederācija;
2.2. grupas vadītājs – Arkādijs Suškins, NTSP Sociālās drošības apakšpadomes Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis, LDDK valdes loceklis.
3. Darba grupai līdz 2004.gada 8.decembrim izstrādāt konceptuālus priekšlikumus pasākumiem darbnespējas kontrolmehānisma( ekspertīzes) uzlabošanai valstī un iesniegt tos izskatīšanai NTSP sēdē.

4. Jautājums

Ziņoja – Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītāja - R.Vīksna

Ziņojumā tika aicināts rīkot NTSP ārkārtas sēdi jautājumā par streika prasību izpildi.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Rīkot NTSP ārkārtas sēdi š.g. 13.oktobrī, plkst. 10.00

Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes ārkārtas sēde notiek 13.10.2004 plkst.10.00 Ministru kabineta zaļajā zālē.

Sēdi slēdz plkst. 17.15

Sēdes vadītāja D.Staķe

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

P.Krīgers
LBAS priekšsēdētājs - P.Krīgers
Arodbiedrību puses vadītājs
2004.gada 29.septembrī

V.Gavrilovs
LDDK prezidents
Darba devēju puses vadītājs
2004.gada 29.septembrī

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu