Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
ārkārtas sēdes protokols Nr.6

Rīgā 2004.gada 13.oktobrī

Sēdi vada – Arodbiedrību puses vadītājs P.Krīgers

Piedalās:

No valdības puses:

1.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs pārstāv Labklājības ministriju

A.Baštiks

2.

Veselības ministrs

R.Muciņš

3.

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra palīdze

I.Brazauska

4.

Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta direktors

G.Krusts

5.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra padomnieks

A.Krūms

6.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

K.Gerhards

No darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK vice-prezidents

T.Tverijons

3.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

4.

LDDK valdes loceklis

J.Dirba

5.

LDDK valdes loceklis

J.Kalējs

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

4.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents

J.Kalniņš

5.

Latvijas metālistu arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

S.Drīksna

6.

Meža nozaru arodbiedrības padomnieks

E.Grandavs

7.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

Nepiedalās:

1.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

2.

LDDK viceprezidents

J.Biķis

3.

LDDK viceprezidents

K.Lipmans

Sēdi sāk plkst. 10.03

Uzaicinātās personas:

1.

Finanšu ministrijas Budžeta departamenta Labklājības sfēras finansu nodaļas vadītāja

A.Čemme

2.

Finanšu ministrijas Valsts sektora darba samaksas nodaļas vadītāja

I.Ošiņa

3.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre

D.Lūka

4.

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītāja

R.Vīksna

5.

Latvijas Ārstu biedrības prezidents

V.Boka

6.

Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste

M.Kupče

7.

Latvijas ārstu un aprūpes darbinieku arodsavienības priekšsēdētāja

D.Brūvele

8.

Veselības ministrijas Budžeta departamenta direktora vietniece

I.Černišenko

9.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

10.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

Par NTSP 13.10.2004. ārkārtas sēdes darba kārtības projektu

NTSP sekretāre S.Broka lūdz pārcelt jautājumu par 29.09.2004 NTSP sēdes protokolu pārcelt uz nākamo sēdi.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2004.gada 13.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtību:

1. Par Streika prasību izpildi

Jautājums

Ziņoja – Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītāja – R.Vīksna un Veselības ministrijas Budžeta departamenta direktora vietniece - I.Černišenko.

Par apspriežamo jautājumu izteicās:
P.Krīgers, T.Tverijons, S.Drīksna, J.Kalējs, R.Muciņš, J.Dirba, Z.Semjonova, I.Černišenko, V.Boka, A.Baštiks, E.Baldzēns, J.Kalniņš.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības viceprezidents J.Kalniņš ierosināja visiem NTSP biedriem sanākt kopā un apspriest sociālā dialoga būtību valstī, lai precizētu kāda katrai pusei par to ir izpratne.

 Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

 1.  Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas un LVSADA sniegto informāciju.
  2. Atzīt, ka nav izpildīts pilnībā NTSP 2002.gada 17.jūnija lēmums un Ministru kabineta 2002.gada 26.jūlija rīkojums Nr.401 „Par streika prasību izpildi” un turpināt iesākto sociālo dialogu par Ministru kabineta 2002.gada 26.jūlija rīkojuma Nr.401 „Par streiku prasību izpildi” izpildi.
  3. Vērst Ministru kabineta uzmanību uz to, ka attiecībā uz veselības aprūpi netiek pildīts Valdības deklarācijā noteiktais – palielināt veselības aprūpes finansējumu katru gadu par 15 % pret iepriekšējo gadu. 
  4.Lūgt Valdībai kopīgi ar sociālajiem partneriem – arodbiedrībām un darba devējiem izvērtēt veselības aprūpes sistēmai nepieciešamo normatīvo bāzi un sagatavot dokumentu projektus apstiprināšanai Ministru kabinetā un Saeimā līdz 2005.gada janvārim. Tos dokumentus, kas attiecas uz valsts budžetu 2005.gadam, sagatavot līdz 2004.gada 1.decembrim.
  5. Aicināt Valdību un Saeimu 2005.gada valsts budžetā paredzēt papildlīdzekļus veselības aprūpes sistēmas sakārtošanai un medicīnas darbinieku algu jūtamai palielināšanai.
  6. Aicināt Veselības ministriju noteikumu par veselības aprūpes finansēšanu un organizāciju izstrādes grupā iekļaut arodbiedrību un darba devēju pārstāvjus.
  7. Veselības ministrijai sadarbībā ar LVSADA un darba devējiem turpināt darbu pie veselības aprūpes sistēmas attīstības.

Sēdi slēdz plkst. 11.38

Sēdes vadītājs P.Krīgers

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

A.Baštiks
Bērnu un ģimenes lietu ministrs 
Valdības puses vadītājs
2004.gada 13.oktobrī

 V.Gavrilovs
 LDDK prezidents
 Darba devēju puses vadītājs
 2004.gada 13.oktobrī

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu