Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
ārkārtas sēdes protokols Nr.7

Rīgā 2004.gada 10.decembrī

Sēdi vada – Darba devēju puses vadītājs V.Gavrilovs

Piedalās:

No valdības puses:

1.

Ministru prezidents

A.Kalvītis

2.

Bērnu un ģimenes lietu ministrs - pārstāv Labklājības ministriju

A.Baštiks

3.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

4.

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta direktors

G.Krusts

5.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāra padomnieks

A.Krūms

6.

Veselības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks

R.Muciņš

 No darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK vice-prezidents

K.Lipmans

3.

LDDK valdes loceklis

J.Kalējs

4.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

5.

LDDK ģenerāldirektores vietnieks

E.Korčagins

 No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

2.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

3.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

4.

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētājs

J.Kalniņš

5.

Meža nozaru arodbiedrības padomnieks

E.Grandavs

6.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

 Nepiedalās:

1.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

2.

Ekonomikas ministrs

J.Kariņš

3.

Latvijas metālistu arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks

S.Drīksna

4.

LDDK viceprezidents

V.Meļņiks

5.

LDDK valdes loceklis

J.Dūklavs

 Sēdi sāk plkst. 10.00

 Uzaicinātās personas:

1.

Ministru prezidenta padomniece sociālajos jautājumos

I.Stobova

2.

Finanšu ministrijas Valsts sekretāra vietniece

S.Zvidriņa

3.

Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

R.Vīksna

V.Gavrilova uzruna – par sociālā dialoga nostiprināšanu Nacionālā, Eiropas savienības un Starptautiskā līmenī.
Apsveikums jaunajai valdībai.

Ministru prezidenta. A.Kalvīša uzruna – par sadarbību ar sociālajiem partneriem un par Valsts budžeta projekta izveidi 2005.gadam.

 Par NTSP 10.12.2004. ārkārtas sēdes darba kārtības projektu

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

 Apstiprināt sekojošu NTSP 2004.gada 10.decembra ārkārtas sēdes darba kārtību:

  1. Par NTSP 29.09.2004. kārtējās sēdes protokolu Nr.5.
  2. Par NTSP 13.10.2004. ārkārtas sēdes protokolu Nr.6.
  3. Par 2005.gada Budžeta projekta saskaņošanu ar Sociālajiem partneriem.

1. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Aptiprināt NTSP 29.09.2004. kārtējās sēdes protokolu Nr.5.;

2. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Aptiprināt NTSP 13.10.2004. ārkārtas sēdes protokolu Nr.6.

3. Jautājums

Ziņoja –Finanšu ministrs – O.Spurdziņš

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

V.Gavrilovs, Z.Semjonova, E.Baldzēns, A.Baštiks, J.Kalējs, R.Muciņš, L.Marcinkēviča, E.Grandavs, O.Spurdziņš, A.Kalvītis.

 Nākamā gada NTSP sēdē iekļaut jautājumu par:
neapliekamā minimuma pacelšanu līdz 40 Ls;
privatizācijas sertifikātiem.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par 2005.gada budžeta projektu.

Aicina jauno valdību, nākamā gada budžeta projekta izstrādē, jau savlaicīgi iesaistīt Sociālos partnerus, kas netika darīts pie iepriekšējās valdības budžeta projekta izstrādes.

Ieteikt Saeimai pasteidzināt pieņemt grozījumus Ārstniecības likumā par deleģējumu Ministru kabinetam noteikt zemākās mēneša darba algas likmes ārstniecības personām kapitālsabiedrībās.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes kārtējā sēde notiks 12.01.2005 plkst.10.00 Ministru kabineta zaļajā zālē.

Sēdi slēdz plkst. 10.49

Sēdes vadītājs V.Gavrilovs

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

 L.Marcinkēviča
LBAS priekšsēdētāja vietniece
Arodbiedrību puses vadītāja
2004.gada 10.decembris
 A.Baštiks
Bērnu un ģimenes lietu ministrs
Valdības puses vadītājs
2004.gada 10.decembris

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu