Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās Trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
ārkārtas sēdes protokols Nr.5
 

Rīgā 2005.gada 13.decembrī

Sēdi vada – Arodbiedrību puses vadītājs – P.Krīgers

Piedalās:

No valdības puses:

1.

Ministru prezidents

A.Kalvītis

2.

Labklājības ministre

D.Staķe

3.

Izglītības un zinātnes ministre

I.Druviete

4.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Valsts sekretāra padomnieks

A.Krūms

5.

Veselības ministrijas valsts sekretārs

U.Līkops

6.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

No darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V.Gavrilovs

2.

LDDK viceprezidents

K.Lipmans

3.

LDDK padomes loceklis

J.Kalējs

4.

LDDK padomes loceklis

A.Zorgevics

5.

LDDK viceprezidents

T.Tverijons

6.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

No arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P.Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietniece

L.Marcinkēviča

3.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja

A.Harbaceviča

4.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu darbinieku arodbiedrības „LAKRS” priekšsēdētāja vietniece

M.Druka-Jaunzeme

5.

Latvijas Dzelzceļnieku arodbiedrības „LDzA” priekšsēdētāja vietnieks

A.Muhlinkins

6.

Latvijas industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R.Pfeifere

7.

Latvijas sakaru darbinieku arodbiedrības prezidente

Z.Semjonova

Nepiedalījās:

1.

Finanšu ministrs

O.Spurdziņš

2.

Ekonomikas ministrs

K.Kariņš

3.

LDDK padomes loceklis

J.Biķis

Sēdi sāk plkst. 16.00

Uzaicinātās personas:

1.

Ministru prezidenta padomniece sociālos jautājumos

I.Stobova

2.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

S.Zvidriņa

3.

Veselības aprūpes nozares apakšpadomes sekretāre

S.Vasaraudze

4.

LBAS eksperte soc. jautājumos

I.Homko

5.

Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre

D.Lūka

6.

LDDK eksperts tautsaimniecības jautājumos

M.Dzelme

7.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra p.i.

A.Cinis

8.

LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E.Baldzēns

9.

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta direktors

M.Gruškevics

10.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija

V.Ģīlis

11.

Saeimas deputāts

S.Šķesters

Par NTSP 13.12.2005. ārkārtas sēdes darba kārtības projektu

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt sekojošu NTSP 2005.gada 13.decembra ārkārtas sēdes darba kārtību:

1. Par NTSP 14.09.2005. kārtējās sēdes protokolu Nr.4.

2. Par 2005.gada valsts budžeta finanšu pārpalikuma izlietojumu un sabiedrībai aktuālu sociālo jautājumu risināšanu.

 1. Jautājums

Ziņoja – NTSP sekretāre – S.Broka

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

Apstiprināt NTSP 14.09.2005. kārtējās sēdes protokolu Nr.4.

2. Jautājums

 Ziņoja – Latvijas Brīvo arodbiedrību priekšsēdētāja vietnieks – E.Baldzēns

Par apspriežamo jautājumu izteicās:

A.Kalvītis, D.Staķe, K.Lipmans, T.Tverijons, Z.Semjonova, V.Gavrilovs, P.Krīgers, A.Zorgevics, U.Līkops, R.Pfeifere, M.Bičevskis, S.Broka, S.Šķesters.

Nacionālā trīspusējās sadarbības padome nolēma:

1. Izveidot trīs cilvēku darba grupu NTSP reglamenta pārskatīšanai un grozījumu sagatavošanai paredzot tajā, ka pirms NTSP sēdes saskaņošanas grupa izvērtē iesniegtos jautājumu materiālus un protokollēmumu, ja nav pienācīgi sagatavots jautājums un protokollēmums vai par vēlu iesniegts, tad tas netiek pieņemts.

2. 2006.gada pirmajā NTSP sēdē skatīt gada darba plānu un vienoties par kādiem jautājumiem diskutēt 2006.gadā.

3. Kā aktuāls jautājums 2006.gadā sociālos partnerus iesaistīt budžeta veidošanas, apspriešanas un apstiprināšanas procesā.

4. 2006.gada pirmajā NTSP sēdē skatīt Labklājības ministrijas iesniegto jautājumu par minimālās algas paaugstināšanu 2006.gadā.

5. 2006.gada pirmajā NTSP sēdē skatīt jautājumu par 2005. gada budžeta izlietojumu.

6. Atcelt 2005.gada 21.decembra NTSP sēdi.

7. Lai apstiprinātu apakšpadomju (RAPLM un VIDM) nolikumus, NTSP vadītāji tiekas trīspušu vadītāju sanāksmē par kuras datumu vienosies pēc sēdes.

Sēdi slēdz plkst. 17.31

Sēdes vadītājs P.Krīgers

NTSP sekretāre S.Broka

Vīzas:

D.Staķe

Labklājības ministre - P.Krīgers

Valdības puses vadītāja

2005.gada 13.decembrī

V.Gavrilovs

LDDK prezidents - P.Krīgers

Darba devēju puses vadītājs

2005.gada 13.decembrī

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu