Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru prezidenta jaunumi
Ministru prezidenta funkcijas
Ministru prezidenta birojs
Ministru prezidenta vadītās padotības iestādes
Ministru prezidenta vadītās padomes un darba grupas
Ministru prezidenta runas
Ministru prezidenta ziņojumi
Ministru prezidenta pateicības un atzinības
Ministru prezidenta foto galerija
Latvijas Republikas Ministru prezidenti
Ministru prezidenta viesu grāmata
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sēdes protokols

Rīgā Nr.5 2008.gada 10.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents  Ivars Godmanis

 

Piedalās:

no valdības puses:

1.

Ministru prezidents

I.Godmanis

2.

Labklājības ministre

I.Purne

3.

Veselības ministrs

I. Eglītis

4.

Ekonomikas ministrs

K. Gerhards

5.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

6.

Finanšu ministrs

A.Slakteris

7.

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N. Freivalds

8.

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretārs

M. Gruškevics

9.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs

E. Zalāns

no darba devēju puses:

1.

LDDK prezidents

V. Gavrilovs

2.

LDDK ģenerāldirektore

E.Egle

3.

LDDK padomes loceklis

J. Biķis

4.

LDDK padomes loceklis

I. Strautiņš

5.

LDDK viceprezidents

K. Lipmans

6.

LDDK viceprezidente

A. Vīksna

7.

LDDK viceprezidents

A. Zorgevics

8.

LDDK viceprezidents

T. Tverijons

9.

LDDK padomes loceklis

J. Kalējs

no arodbiedrību puses:

1.

LBAS priekšsēdētājs

P. Krīgers

2.

LBAS priekšsēdētāja vietnieces L. Marcinkēvičas vietā LBAS priekšsēdētāja vietnieks

E. Baldzēns

3.

Latvijas Industriālo arodbiedrību priekšsēdētāja

R. Pfeifere

4.

LCA priekšsēdētāja J. Servuta vietā LCA priekšsēdētāja vietnieks

J. Gužāns

5.

LSAB prezidente

Z. Semjonova

6.

LDzSA priekšsēdētāja vietnieks

A. Muhlinkins

7.

LBAS LAKRS priekšsēdētājs

J. Kalniņš

8.

LBAS LVSADA priekšsēdētājs

V. Keris

9.

LIZDA

R. Stabiņa

uzaicinātās personas:

1.

LDDK ģenerāldirektores vietniece

L. Vancāne

2.

LDDK eksperte

A. Alksne

3.

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J. Šints

4.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, RATSA sekretāre

K.Berga

5.

LBAS eksperte

I. Homko

6.

LDDK viceprezidents

V. Jākobsons

7.

LBAS eksperts

K. Rācenājs

8.

Komersanta vēstnesis

L. Dārziņa

9.

FM departamenta direktore

D. Gulbe

10.

LBAS konsultants

M. Plūme

11.

RAPLM Finanšu dep. direktora vietniece

V. Smirnova

12.

LDDK Latmet prezidents

V. Rantiņš

13.

DLTSA sekretāre

S. Riekstiņa

14.

Latio valdes priekšsēdētājs

E. Šīns

 

Protokolē

 

NTSP sekretāre Inese Erģe

Sēdi sāk plkst. 15.00

 

Par NTSP 10.09.2008. kārtējās sēdes darba kārtības projektu.

 

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

 

Apstiprināt sekojošu NTSP 2008.gada 10. septembra kārtējās sēdes darba kārtības projektu:

 

1. Ekonomiskā situācija valstī un valdības īstenotās un plānotās rīcības ietekme (ekonomiskā, sociālā, diplomātiskā) uz īstermiņa un ilgtermiņa attīstību (sasaiste ar valsts budžetu, NAP, Lisabonas stratēģiju)

 

Ministrs K. Gerhards Ekonomikas ministrija

 

 

2. Par likumprojektu "Par valsts budžetu 2009. gadam"

 

Ministrs A. Slakteris Finanšu ministrija

 

 

1. punkts.

 

Ekonomiskā situācija valstī un valdības īstenotās un plānotās rīcības ietekme (ekonomiskā, sociālā, diplomātiskā) uz īstermiņa un ilgtermiņa attīstību (sasaiste ar valsts budžetu, NAP, Lisabonas stratēģiju)

 

Ziņo: Ekonomikas ministrs K. Gerhards

 

_____________________________________________________________

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I.Godmanis, K. Gerhards, V.Gavrilovs, Z. Semjonova, J. Kalniņš, A. Muhlinkins.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

 

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra K. Gerharda sniegto informāciju par ekonomisko situāciju valstī un valdības īstenoto un plānoto rīcības ietekmi uz īstermiņa un ilgtermiņa attīstību.

 

2. punkts.

 

Par likumprojektu "Par valsts budžetu 2009. gadam"

 

Ziņo: Finanšu ministrs A. Slakteris

 

 

_____________________________________________________________

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I. Godmanis, V. Gavrilovs, E. Šīns, J. Biķis, E. Egle, K. Lipmans, I. Strautiņš, P. Krīgers, Z. Semjonova, E. Baldzēns, V. Keris, R. Pfeifere, T. Tverijons.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

 

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra A. Slaktera sniegto informāciju par valsts budžeta projektu 2009. gadam.

 

 

 

Priekšlikumi

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas priekšlikumi: samazināt valsts pārvaldes izdevumus 15% apmērā.

Atbalstīt algu nepalielināšanu, vienlaikus iesaka algu palielināt atsevišķām nozarēm.

LDDK iesaka īstenot valsts pārvaldes vispārēju struktūru reorganizāciju, lai novērstu funkciju dublēšanos.

LDDK neatbalsta nodokļu un nodevu sloga palielināšanu.

LDDK iesaka atbalstīt grūtībās nonākušos uzņēmumus ar iespējām veikt atliktos nodokļu maksājumus, precizēt budžetu izvērtējot iespējamos riskus.

LBAS priekšlikumi: kompensēt visiem darbiniekiem inflācijas radītos zaudējumus, inflācijas koeficientu nosakot atbilstoši reālajai inflācijai.

Minimālo darba algu noteikt 180 latu apmērā, ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamo minimumu noteikt 60 % apmērā no tās t.i.– 108 lati.

_____________________________________________________________

 

Par apspriežamo jautājumu izsakās:

I. Godmanis, V. Gavrilovs, P. Krīgers, E. Baldzēns, T. Tverijons.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padome nolemj:

 

Diskusijas turpināt nākamajā NTSP sēdē 16.septembrī.

LDDK un LBAS jāsniedz savi priekšlikumi 2009. gada budžeta projekta izdevumu daļas samazināšanai, uzņēmējdarbības atbalstam un ekonomiskās krīzes pārvarēšanai.

 

 

 

 

Diskusijas pieejamas audio formātā.

Sēdi slēdz plkst. 17.25

Sēdi vadīja  I. Godmanis

Protokolēja I. Erģe

 Vīzas:

V. Gavrilovs

LDDK prezidents

Darba devēju puses vadītājs

2008. gada 10. septembrī

P. Krīgers

LBAS priekšsēdētājs

Arodbiedrību puses vadītājs

2008. gada 10. septembrī

 

 

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu