Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Kontakti

Pieteikties līdzdalībai Valsts sekretāru sanāksmēs un Ministru kabineta sēdēs var:

  • ar atbildīgās ministrijas starpniecību;
  • rakstot vēstuli ar lūgumu piedalīties konkrētā jautājuma izskatīšanā Ministru kabineta sēdē, kas adresēta Ministru prezidentam vai Valsts kancelejas direktoram (šādā gadījumā caurlaide tiek automātiski pieteikta uz sēdes dienu).

Atbildīgās amatpersonas ministrijās palīdzēs atrast kontaktpersonas:

Ministrija Kontaktpersona Tālrunis E-pasts

Aizsardzības ministrija

Inga Dambe

67335273

Inga.Dambe@mod.gov.lv

Aizsardzības ministrija  Anete Gnēze 67335093 Anete.Gneze@mod.gov.lv

Ārlietu ministrija

Kristīne Iosava

67015984

Kristine.Iosava@mfa.gov.lv

Ekonomikas ministrija

Evita Urpena

67013193

Evita.Urpena@em.gov.lv

Iekšlietu ministrija

Ginta Prūse

67219380

Ginta.Pruse@iem.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija (sporta jomā) Agra Brūne 67047777 Agra.Brune@izm.gov.lv
Izglītības un zinātnes ministrija (valodas politikas jomā) Zaiga Sneibe 67047907 Zaiga.Sneibe@izm.gov.lv
Izglītības un zinātnes ministrija (jaunatnes politikas jomā) Diāna Sīmansone 67047953 Diana.Simansone@izm.gov.lv

Kultūras ministrija (sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumi)

Ēriks Ajausks

67330311

Eriks.Ajausks@km.gov.lv

Labklājības ministrija Marika Kupče 67021581 Marika.Kupce@lm.gov.lv
Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Inga Millere 67359133 Inga.Millere@bti.gov.lv
Valsts darba inspekcija Baiba Auzāne 67021735 Baiba.Auzane@vdi.gov.lv
Sociālās integrācijas valsts aģentūra Ilze Erdmane 67811765  Ilze.Erdmane@siva.gov.lv

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ilze Trušinska

67026588

Ilze.Trusinska@varam.gov.lv

Satiksmes ministrija

Inta Rozenšteine

67028344

Inta.Rozensteine@sam.gov.lv

Tieslietu ministrija

Eva Mustermane

67036772

Eva.Mustermane@tm.gov.lv

Veselības ministrija (starpnozaru sadarbības jautājumi)

Inga Birzniece 67876161

Inga.Birzniece@vm.gov.lv

Zemkopības ministrija

Biruta Ingiļāvičute

67027661

Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv

Valsts kanceleja

Gunta Freimane

67082929

Gunta.Freimane@mk.gov.lv

Pievērs uzmanību! Kontaktpersonas ministrijās saistībā ar nevalstisko organizāciju līdzdalību Valdības rīcības plāna izstrādē (.docx)