Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Aktīva līdzdalība Nacionālā attīstības plāna izstrādē

1. Vārds, uzvārds
Āris Ādlers

2. Organizācija (NVO, valsts pārvaldes iestāde)
Latvijas Lauku forums

3. Tālrunis
28855427

4. E-pasts
laukuforums@gmail.com

5. Twitter konts (NVO vai valsts pārvaldes iestādes)
@laukuforums

6. Nominētā organizācija (NVO, valsts pārvaldes iestāde)
Latvijas Lauku forums

7. Lūdzu, aprakstiet, kāds bija NVO/valsts iestādes priekšlikums un kā tika īstenota sadarbība MK noteikumu projekta, likumprojekta vai politikas dokumenta izstrādē!
Latvijas Lauku foruma pārstāvis Valdis Kudiņš tikai ievēlēts kā NVO un MK memoranda padomes pārstāvis Nacionālā attīstības plāna izstrādes vadības grupā. "Latvijas Lauku forums" Pārresoru koordinācijas centram iesniedza 41 priekšlikumu skaitu nacionālajam attīstības plānam kā arī izstrādāja pārskatu par NAP iekļautajiem un neiekļautajiem NVO priekšlikumiem.