Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Diskusiju dokumentu ieviešana

1. Vārds, uzvārds
Elita Dreimane

2. Organizācija (NVO, valsts pārvaldes iestāde)
Valsts kanceleja

3. Tālrunis
67082929, 28341699

4. E-pasts
gunta.freimane@mk.gov.lv

5. Twitter konts (NVO vai valsts pārvaldes iestādes)
@lidzdaliba

6. Nominētā organizācija (NVO, valsts pārvaldes iestāde)
PROVIDUS

7. Lūdzu, aprakstiet, kāds bija NVO/valsts iestādes priekšlikums un kā tika īstenota sadarbība MK noteikumu projekta, likumprojekta vai politikas dokumenta izstrādē!
2011.gadā Iveta Kažoka (PROVIDUS) iesniedza priekšlikumu Memoranda padomes darba plānam – sekmēt diskusiju dokumentu ieviešanu valdības lēmumu pieņemšanas procesā. Priekšlikums tika atbalstīts. I.Kažoka iepazīstināja Valsts kancelejas darbiniekus ar diskusiju dokumentu būtību un pielietojumu. Tāpat 2012.gadā I.Kažoka novadīja semināru NVO, bet 2013.gadā – ministriju politikas plānošanas dokumentu izstrādātājiem un komunikācijas darbiniekiem. 2013.gada sākumā tika veikts pētījums, kur tika izvērtēta arī diskusiju dokumentu pielietošana Lielbritānijā un Igaunijā. Valsts kanceleja iestrādāja šo līdzdalības formu MK noteikumu „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” grozījumos, kas tika pieņemti MK sēdē 1.07.2013. Diskusiju dokumenti ir būtisks uzlabojums sabiedrības līdzdalībā, jo šādā veidā normatīvā dokumenta projekts tiek publiskots vismaz 2 nedēļas pirms tā iesniegšanas MK.