Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Aicina piedalīties publiskajā apspriešanā par Ainavu politikas pamatnostādēm 2013.-2019.gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi attīstības plānošanas dokumenta Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam projektu.

Ainavu politikas mērķis – izveidot ietvaru Eiropas Ainavu konvencijas un Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā „Latvija 2030” noteikto ilgtermiņa uzdevumu risināšanai vidējā termiņā, lai nodrošinātu Latvijas ainavu ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību, saskaņojot dažādu sabiedrības grupu intereses.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir 2013.-2019.gads.

Sabiedrība ir aicināta piedalīties pamatnostādņu projekta publiskajā apspriešanā no 2013.gada 2.aprīļa līdz 2.maijam, sūtot savus priekšlikumus pa pastu vai elektroniskā formā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentam (pasta adrese: Peldu 25, Rīga, LV-1494; e-pasta adrese: pasts@varam.gov.lv).

Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projekts.

Atbildīgā amatpersona par sabiedrības līdzdalību ainavu politikas izstrādē ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas vecākā eksperte Dace Granta (tālrunis: 66016553, e-pasta adrese: dace.granta@varam.gov.lv).