Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Jaunumi
Par diskusiju dokumentiem
Valsts kancelejas diskusiju dokumenti
Kontakti
Līdzdalības iespējas
Praktiski padomi
Iniciatīva „Labākais līdzdalībā”
Noderīgi resursi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Publiskā apspriešana: Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2011. - 2017. gadam

print Nosūtīt
print Drukāt

Tieslietu ministrija uzsāk attīstības plānošanu sabiedrības integrācijas politikas jomā. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu projektu (turpmāk - Pamatnostādnes), kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments. Pamatnostādnes izstrādes mērķis ir definēt sabiedrības integrācijas politiku 2011. - 2017. gadam.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

1) Pamatnostādņu projekta publiskā apspriešana plānota laika posmā no 2010. gada 3. augusta līdz 6. septembrim, kuras laikā sabiedrības pārstāvji var sniegt rakstiskus viedokļus un/vai komentārus priekšlikumu vai iebildumu veidā par Pamatnostādnēm, nosūtot rakstisku vēstuli papīra formātā Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamentam (Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536) vai elektroniski uz e-pasta adresi deniss.kretalovs@tm.gov.lv. Ar Pamatnostādnēm var iepazīties mājas lapā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

2) Sabiedriskā apspriede par Pamatnostādnēm plānota 2010. gada septembrī (vieta un laiks tiks precizēts mājas lapā www.tm.gov.lv).

Lūdzam pieteikties līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē līdz 01.09.2010. elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi deniss.kretalovs@tm.gov.lv vai rakstiski, adresējot to Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamentam, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1536, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu.

Sākotnēji publiskajai apspriešanai tiek izsludināts Pamatnostādņu projekta ietvars. Ietvara mērķis ir noteikt sabiedrības integrācijas politikas jomas, noteikt iesaistītās mērķa grupas, kā arī definēt politikas galvenos rīcības virzienus.

Publiskās apspriešanas laika gaitā Tieslietu ministrijas mājas lapā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” tiks publicētas šādas Pamatnostādņu sadaļas:

Situācijas raksturojums, sadaļā tiks izvērsts Pamatnostādņu ietvars, norādot uz situācijas stiprajām un vājajām pusēm četros galvenajos rīcības virzienos: 1) starpkultūru dialogs, t.sk. aplūkojot valsts valodas prasmes nozīmi un lomu sabiedrības integrācijas procesos, kā arī norādot uz Latvijā dzīvojošo mazākumtautību un plašākas sabiedrības savstarpējām attiecībām; 2) valstiskās identitātes stiprināšana, norādot uz pilsonības jautājumu un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu; 3) diskriminācijas novēršana; 4) imigrantu integrācija, raksturojot imigrantu vajadzības, tiesības un pienākumus.

Konkrēts problēmu formulējums, kuru risināšanai nepieciešams īstenot integrācijas politiku, sabiedrības integrācijas politikas pamatprincipi, sabiedrības integrācijas politikas mērķi un rīcības virzieni politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai, definējot konkrētus rezultātus, ko plānots ar definēto politiku sasniegt, politikas rezultāti un darbības rezultāti, informācija par paredzēto uzdevumu un pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām, kā arī cita informācija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona ir Ruta Klimkāne, Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu departamenta direktore, 67036819, ruta.klimkane@tm.gov.lv.

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu