Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Finanšu ministrijas mājaslapā publicēta informācija par Kohēzijas politikai veltītajiem semināriem reģionos

Finanšu ministrija

Atbilstoši 2011.gada 31.augusta Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes protokola Nr.7 4.punktā nolemtajam, informējam, ka Finanšu ministrijas apsaimniekotajā mājas lapā ievietota informācija par 16. - 25.novembra diskusijām reģionos par Kohēzijas politikas atbalstāmajām jomām Latvijā pēc 2013. gada
http://www.esfondi.lv/events.php?id=1&action=event&category=45&eid=1560

Iruma Kravale
LR Finanšu ministrijas
ES fondu stratēģijas departamenta
direktora vietniece
stratēģiskās plānošanas jautājumos
Tālrunis: +371 67 083 939
Iruma.Kravale@fm.gov.lv
www.fm.gov.lv
www.esfondi.lv