Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Pagarina konkursu darbam Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē

Kultūras ministrija

Kultūras ministrija izsludina pagarinājumu atklātajam konkursam (laikraksta „Latvijas Vēstnesis” 24.numurā, 2013.gada 4.februārī, un 41.numurā, 2013.gada 27.februārī), kura ietvaros tiek atlasīti eksperti darbam Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē – trīs dažādu augstākās izglītības un pētniecisko iestāžu un trīs dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuru pārstāvētās organizācijas atbilst Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumu Nr.764 „Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums” noteiktajām prasībām augstākās izglītības un pētniecības iestādēm (9.punktā) un nevalstiskajām organizācijām (10.punktā).

Padomes locekļu profesionālajām zināšanām un lietpratībai jādod nozīmīgs ieguldījums nacionālās identitātes un pilsoniskās sabiedrības politikas attīstībā un ieviešanā, sabiedrības saliedēšanas pasākumu efektivitātes novērtēšanā, skatot tos plašākā sabiedrības attīstības kontekstā un iesakot neatliekamākos pasākumus turpmākai rīcībai. Pretendenti tiks atlasīti tā, lai tiktu pārstāvēti visi pamatnostādnēs nosauktie rīcības virzieni.

Pretendentu vērtēšana notiks pēc šādiem kritērijiem:
- augstākās izglītības vai pētniecības iestādes/ nevalstiskās organizācijas darbības nozīmīgums un sasniegumi 
- pretendenta motivācija darboties Padomē un izpratne par nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas jautājumiem;
- pretendenta profesionālā pieredze Padomes darbībai atbilstošās jomās.
Konkursa dokumenti pretendentiem līdz 2013.gada 11.aprīlim plkst.17:00 jāiesniedz Kultūras ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā vai jānosūta pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs 2013.gada 11.aprīlis). Jāiesniedz šādi, atbilstoši konkursa nolikuma 4.punktam, noformēti un sagatavoti konkursa dokumenti: 
- motivācijas vēstule;
- apliecinājums;
- dzīvesgājuma (Curriculum vitae) apraksts latviešu valodā;
- pārstāvētās organizācijas pilnvarotas personas deleģējuma vēstule par pretendenta pieteikšanu dalībai konkursā;
- pārstāvētās organizācijas pilnvarotas personas parakstīts apraksts, kas raksturo organizācijas atbilstību konkursa nolikuma 2.1.punktā vai attiecīgi 2.2.punktā noteiktajām prasībām (maksimums – divas A4 lapas).

Ja dokumenti ir iesniegti, nosūtot pa pastu, par iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Konkursa nolikums „Par nevalstisko organizāciju, augstākās izglītības un pētniecības iestāžu pārstāvju atlasi darbam Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomē” ir pieejams Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv sadaļā „Konkursi” (http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/konkursi.html) un Valsts kancelejas mājas lapā www.mk.gov.lv. Tālrunis uzziņām: 67330325.