Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Jaunumi
Par diskusiju dokumentiem
Valsts kancelejas diskusiju dokumenti
Kontakti
Līdzdalības iespējas
Praktiski padomi
Iniciatīva „Labākais līdzdalībā”
Noderīgi resursi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Paziņojums par Nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020.gadam sākotnējās redakcijas stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Pārresoru koordinācijas centrs
print Nosūtīt
print Drukāt

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam (NAP2020) izstrādes ietvaros tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, kura ietvaros par NAP2020 sākotnējo redakciju ir sagatavots vides pārskata projekts, kas tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai.

Nacionālais attīstības plāns 2014. - 2020. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas vērsts uz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam nosprausto mērķu sasniegšanu. Plānošanas dokumenta ieviešana ietekmēs visu Latvijas teritoriju.

NAP2020 un vides pārskata izstrādātājs: Pārresoru koordinācijas centrs, Brīvības bulvāris 36, Rīga, tālrunis 67082811, www.nap.lv.

Sabiedriskās apspriešanas norises laiks par vides pārskata projektu noteikts no 2012. gada 5. septembra līdz 15. oktobrim. Sabiedriskās apspriešanas norises laiks par NAP2020 sākotnējo redakciju noteikts no 2012.gada 15.augusta līdz 21.septembrim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par vides pārskata projektu un NAP2020 sākotnējo redakciju notiks 2012. gada 14. septembrī plkst. 14.00, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1A, Rīgā.

Ar Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam sākotnējo redakciju un tās vides pārskata projektu var iepazīties internet vietnē www.nap.lv, kā arī Pārresoru koordinācijas centrā, darba laikā (iepriekš piesakot apmeklējumu), Brīvības bulvārī 36, Rīgā.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par vides pārskata projektu līdz 2012. gada 15. oktobrim var iesniegt internet vietnē www.nap.lv izmantojot tiešsaistes formu sadaļā „Piedalies NAP2020 izstrādē!” vai iesniegt Pārresoru koordinācijas centrā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: pkc@pkc.mk.gov.lv.

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu