Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Aicinājums NVO, kas ieinteresētas Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanā

15.12.2009 Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jautājums Par atsevišķu ar nozares politikas īstenošanu saistītu uzdevumu nodošanu biedrībām un nodibinājumiem un grozījumu veikšanu Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanas nosacījumos un pieņemts lēmums (Ministru kabineta sēdes protokols, 93.paragrāfs):

„1. Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Veselības ministrijai un Vides ministrijai (ja izvērtējums jau nav veikts un informācija iesniegta):
1.1. pieaicinot pārstāvjus no biedrībām un nodibinājumiem, izvērtēt iespēju atsevišķu ar nozares politikas īstenošanu saistītu uzdevumu veikšanu nodot biedrībām un nodibinājumiem;
1.2. pieaicinot pārstāvjus no biedrībām un nodibinājumiem, izvērtēt iespēju veikt grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu īstenošanas nosacījumos, definējot biedrības un nodibinājumus kā finansējuma saņēmējus;
1.3. līdz 2009.gada 29.decembrim iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par šī protokollēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētā izvērtējuma rezultātiem.
2. Finanšu ministrijai līdz 2010.gada 1.februārim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par šī protokollēmuma 1.punktā minētā izvērtējuma rezultātiem.”

Atbilstoši šim lēmumam, lūdzam nevalstiskās organizācijas, kas ieinteresētas minētā izvērtējuma veikšanā un projektu īstenošanā izglītības, vides, nodarbinātības, sociālās iekļaušanas un veselības jomās, līdz 22.decembrim sazināties ar attiecīgo nozares ministriju (Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Labklājības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Veselības, Vides ministriju), sūtot informāciju par Jūsu NVO interesējošām ES struktūrfondu aktivitātēm. Informāciju sūtiet uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi un adresējiet Valsts sekretāram.