Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Publiskā apspriešana: Par Elektroniskās pārvaldes attīstības plānu 2010.-2013.gadam

No 2010.gada 29.aprīļa līdz 30.maijam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus piedalīties attīstības plānošanas dokumenta publiskās pārvaldes politikā Elektroniskās pārvaldes attīstības plāna 2010.-2013.gadam publiskajā apspriešanā. Attīstības plānošanas mērķis ir noteikt pasākumus elektroniskās pārvaldes attīstības veicināšanai Latvijā.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties ir piedaloties publiskajā apspriešanā no 2010.gada 29.aprīļa līdz 30.maijam, iesūtot priekšlikumus un iebildumus pa pastu vai elektroniskā formā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Informācijas sabiedrības politikas departamentam (pasta adrese: Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011; e-pasta adrese: sandra.novika@raplm.gov.lv).