Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Publiskā apspriešana: Par Elektronisko prasmju attīstības plānu 2010.-2013.gadam

No 22.aprīļa līdz 23.maijam Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija aicina sabiedrības pārstāvjus piedalīties attīstības plānošanas dokumenta Elektronisko prasmju attīstības plāns 2010.-2013.gadam publiskajā apspriešanā. Attīstības plānošanas mērķis ir noteikt pasākumus elektronisko prasmju attīstības veicināšanai Latvijā.

Sabiedrība var līdzdarboties, iesūtot priekšlikumus un iebildumus pa pastu vai elektroniskā formā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Informācijas sabiedrības politikas departamentam (pasta adrese: Lāčplēša iela 27, Rīga, LV-1011; e-pasta adrese: santa.sipola@raplm.gov.lv). Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Informācijas sabiedrības politikas departamenta Stratēģijas un politikas plānošanas nodaļas konsultante Santa Sīpola (tālrunis: 67770196, e-pasta adrese: santa.sipola@raplm.gov.lv).