Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Aicina piedalīties publiskā apspriešanā par akvakultūras jomas attīstības plānošanas dokumentu

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrija uzsākusi attīstības plānošanu akvakultūras jomā. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu 2014.-2020.gadam projektu, kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments. Pamatnostādnes projekta izstrādes mērķis ir definēt akvakultūras sektora attīstību, pamatojoties uz Eiropas Savienības Kopējās zivsaimniecības politikas izvirzāmajām prasībām un ievērojot Latvijas apstākļus un specifiku.

Sabiedrība aicināta piedalīties publiskajā apspriešanā no 2013.gada 25.marta līdz 2013.gada 23.aprīlim, iesūtot priekšlikumus un iebildumus pa pastu vai elektroniskā formā Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentam (pasta adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981; e-pasta adrese: martins.jansons@zm.gov.lv

Ar pamatnostādņu projektu varēs iepazīties Zemkopības ministrijas mājas lapā sadaļā „Sabiedrības viedoklis” (http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=7).

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona ir Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vecākais referents Mārtiņš Jansons (tālrunis: 67027646, e-pasta adrese: martins.jansons@zm.gov.lv).