Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Publiskā apspriešana: Par koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā

Lai rastu risinājumus valsts sociālās apdrošināšanas, t.sk. pensiju sistēmas finanšu ilgtspējas nodrošināšanai, ikviens interesents no 25.maija līdz 26.jūnijam ir aicināts elektroniski izteikt savu viedokli, priekšlikumus un iebildumus par Labklājības ministrijas sagatavoto koncepcijas projektu Par sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa stabilitāti.

Labklājības ministrijas sagatavotajā anketā iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par vairākiem jautājumiem, t.sk., pašreizējo situāciju sociālās apdrošināšanas sistēmā, t.sk. pensiju sistēmā, kā arī koncepcijā ietvertajiem Labklājības ministrijas priekšlikumiem. Ar koncepcijas projektu var iepazīties un aptaujas anketu elektroniski aizpildīt LM mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/864. Attīstības plānošanas dokumenta plānotais termiņš ir no 2011.gada līdz 2060.gadam.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona ir Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Pensiju politikas nodaļas vadītāja p.i. Sandra Stabiņa (e-pasta adrese: Sandra.Stabina@lm.gov.lv).