Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Aicina piedalīties publiskajā apspriešanā par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam projekta sabiedrisko apspriedi

Izglītības un zinātnes ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - ministrija) ir sagatavojusi attīstības plānošanas dokumenta Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam projektu.

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka izglītības jomas attīstības struktūru un perspektīvas nākamajiem septiņiem gadiem: izglītības politikas virsmērķi, apakšmērķus un tiem pakārtotos rīcības virzienus, kuri savukārt balstīti konkrētās iesaistīto pušu aktivitātēs. Pamatnostādņu virsmērķis 2020.gadam ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei.

Izglītības un zinātnes ministrija aicina uz projekta sabiedrisko apspriedi, kas notiks 2013.gada 9.septembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē (2.st.) plkst.11:00–13:00.

Pieteikumus dalībai sabiedriskajā apspriedē lūdzam sūtīt līdz 2013.gada 4.septembrim uz e-pasta adresi gita.getaute-sveicare@izm.gov.lv. Ņemot vērā zāles ietilpību, aicinām no katras organizācijas pieteikties ne vairāk kā 1-2 personas. Nākot uz apspriedi, lūdzam paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu.

Pamatnostādņu projekts ir pieejams šeit: http://izm.izm.gov.lv/ministrija/lidzdaliba/10248.html.