Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Jaunumi
Par diskusiju dokumentiem
Valsts kancelejas diskusiju dokumenti
Kontakti
Līdzdalības iespējas
Praktiski padomi
Iniciatīva „Labākais līdzdalībā”
Noderīgi resursi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Aicina līdzdarboties Partnerības līguma ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam izstrādē

Finanšu ministrija
print Nosūtīt
print Drukāt

Sabiedrības pārstāvji aicināti līdzdarboties partnerības līguma ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam izstrādē iesaistoties publiskajā apspriešanā, kas notiks 30 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas Valsts kancelejas mājas lapā un, piedaloties sabiedriskajā apspriedes sanāksmē 2013.gada 29.augustā.

Partnerības līguma projekta dokumentācija ir pieejama Finanšu ministrijas mājaslapā, informācijas vietnē:
http://www.fm.gov.lv/lv/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedribas_lidzdaliba_par_es_jautajumiem/

Komentārus/iebildumus no ieinteresētiem sabiedrības pārstāvjiem par darbības programmas projektu vēlams atsūtīt elektroniski uz šādu e-pasta adresi: pagaidu.uk@fm.gov.lv, vai rakstveidā (pasta zīmogs līdz 2013.gada 28.augustam), nosūtot tos uz šādu adresi: Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919.

Iesniedzamajos dokumentos obligāti jānorāda komentāru/iebildumu sniedzēja kontaktinformācija (juridiskām personām nepieciešams norādīt: institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju; fiziskajām personām: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi).

Partnerības līguma projekta sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2013.gada 29.augustā, plkst. 9:00, Finanšu ministrijas Valsts ieņēmumu dienesta zālē, Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919. Par dalību sabiedriskajā apspriedē lūgums informēt līdz 2013.gada 27.augustam, nosūtot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, pārstāvētās organizācijas nosaukums) uz e-pasta adresi svetlana.sergejeva@fm.gov.lv.

Ministru kabinets apstiprina Partnerības līgumu pēc ES fondu regulu apstiprināšanas, provizoriski līdz 2013. gada beigām.

Saskaņā ar EK regulu priekšlikumu* Partnerības līgumā ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam (turpmāk – partnerības līgums) ir izklāstīta Latvijas stratēģija, prioritātes un kārtība attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu ES 2020 stratēģijā noteikto. Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam ir hierarhiski augstākais plānošanas dokuments 2014.–2020.gadam, kas tiek skaņots ar EK un kas sevī ietver visu ES fondu atbalstu Latvijā. Partnerības līguma ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam galvenais mērķis ir nodrošināt visu investīciju koordināciju un to savstarpēju sinerģiju. Partnerības līgumā iekļauta attīstības vajadzību analīze, atsaucoties uz ES regulu priekšlikumā definētajiem tematiskajiem mērķiem, galveno sasniedzamo rezultātu kopsavilkums un prioritārās jomas. Būtiska partnerības līguma sadaļa ir integrēta pieeja teritoriālajai sadarbībai, norādot valsts un reģionāla līmeņa mehānismus koordinācijai starp ES fondiem un citiem ES un valsts finansējuma instrumentiem.

* COM (2011) 615final/2- 13.pants

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu