Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Jaunumi
Par diskusiju dokumentiem
Valsts kancelejas diskusiju dokumenti
Kontakti
Līdzdalības iespējas
Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands
Praktiski padomi
Iniciatīva „Labākais līdzdalībā”
Noderīgi resursi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome

print Nosūtīt
print Drukāt

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome ir konsultatīva institūcija un tās darbību nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr.14 „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums”, kas pieņemti 2014.gada 7.janvārī.

Padomes darbības mērķis ir veicināt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabinetā sadarbības memoranda mērķu un principu īstenošanu valsts pārvaldē un sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību
Padomes funkcijas ir saistītas ar memoranda īstenošanas organizēšanu, izvērtēšanu un pilnveidošanu, tai skaitā – attiecīgu valsts budžeta prioritāšu noteikšana un ieteikumu sagatavošana par nepieciešamajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, kas saistīti ar valsts pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbības īstenošanu.

Padomes sastāvā ir Valsts kancelejas direktors, Ministru prezidenta biroja pārstāvis, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs, ministriju Valsts sekretāri, kā arī astoņi pilnvaroti pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, kas ir parakstījušas memorandu. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Valsts kanceleja. Padomes vadītājs ir Valsts kancelejas direktors. Padomes vadītājam ir vietnieks. Padomes vadītāja vietnieku no padomes sastāvā esošo nevalstisko organizāciju vadītāju vidus. Padomes darbu saskaņā ar rotācijas principu vada padomes vadītājs un padomes vadītāja vietnieks.

Padomes sēdēs bez balsstiesībām drīkst piedalīties nevalstiskās organizācijas, kā arī padomes vadītāja vai padomes vadītāja vietnieka uzaicināti eksperti (speciālisti) un citu organizāciju un institūciju pārstāvji.

Padomes sēdes ir atklātas un to protokoli ir publiski pieejami Ministru kabineta mājas lapā internetā.

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekļi

Vārds, uzvārds Pārstāvētā organizācija, amats E-pasts Tālrunis

Memoranda padomes vadītāja Elita Dreimane

Valsts kancelejas direktore

vk@mk.gov.lv

67082900

Memoranda padomes vadītāja vietniece Inta Šimanska

Biedrības Latvijas Pilsoniskās alianse direktora p.i.

inta@nvo.lv

26544825

Sanita Bajāre

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

pasts@fm.gov.lv

67093418

Gunita Berķe

Biedrības Dzīvības koks valdes priekšsēdētāja

dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

29235677

Rihards Bunka

Biedrības Latvijas Juristu apvienība valdes priekšsēdētājs

rihards.bunka@gmail.com

26838291

Andris Gobiņš

Biedrības Eiropas Kustība Latvijā prezidents

gobins@web.de

29626646

Gundars Jankovs

Biedrības Delna direktors

gundars.jankovs@delna.lv

26672234

Ieva Jaunzeme

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

lm@lm.gov.lv

67021611

Rihards Kols

Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs

pasts@km.gov.lv

67330200

Raivis Kronbergs

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra p.i.

tm.kanceleja@tm.gov.lv

67036802

Valdis Kudiņš

Biedrības Latvijas Lauku forums izpilddirektors

valdis.kudins@gmail.com

28811439

Guntis Puķītis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas valsts sekretārs

pasts@varam.gov.lv

67026550

Inese Siliņa

Biedrības Kurzemes NVO atbalsta centrs direktore

inese@kurzemesnvo.lv

29811722

Inese Vaivare

Biedrības Latvijas Platforma attīstības sadarbībai direktore

inese.vaivare@gmail.com

26414862

Pēteris Vilks

Pārresoru koordinācijas centra vadītājs

pkc@pkc.mk.gov.lv

67082914

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu