Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 2011.gada 1.aprīļa sēdes darba kārtība.

Laiks: 2011.gada 1.aprīlī plkst.11.00. Vieta: Ministru prezidentu zālē, 3.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

 

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 24.02.2011 sēdes protokolu.

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 1.04.2011 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

3.  

Par biedrības Pro Futuro aktualizētā jautājuma par Pedagoģiski medicīnisko komisiju darbu virzību

S.Aleksejevs,Valsts kanceleja

E.Birzniece, Pro Futuro

4.  

Par Latvijas Amatniecības kameras aktualizētā jautājuma par amatnieku reģistru un sertifikāciju virzību

S.Aleksejevs,Valsts kanceleja.

D.Karaša, Latvijas Amatniecības kamera

5.  

ES struktūrfondu nākamā plānošanas perioda dokumentu izstrādes laika grafiks.

Prezentācija: Finanšu ministrijas informācija par gatavošanos ES fondu plānošanas periodam pēc 2013.gada, rīcības plāns un laika grafiks (.ppt)

D.Grūberte, Finanšu ministrija

6.  

Par Valsts kancelejas administrētajām NVO īstenotajām struktūrfondu aktivitātēm.

SIF prezentācija (.pdf)

S.Gulbe, Valsts kanceleja;

SIF pārstāvis

7.  

Par jauno sabiedrības līdzdalības modeli: darba grupas informācija.

A.Gobiņš,

I.Ielīte,

R.Pīpiķe

8.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

 

E.Dreimane

 

Tikšanās ar Ministru prezidentu un jaunu organizāciju pievienošanās Memorandam notiks uz 7.aprīli. Tiks veikta Memoranda īstenošanas izvērtēšana. Tiek gaidīti priekšlikumi par sēdes norisi.

Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699. Fakss: 67284450.
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv