Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 5.oktobra sēdes darba kārtība

Laiks: 2011.gada 5.oktobris plkst.11.00. Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 31.08.2011 sēdes protokolu.

Protokols

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 5.10.2011 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

3.  

Sabiedrības līdzdalības prakse Izglītības un zinātnes ministrijā: izvērtēšana

Prezentācija: "Sabiedrības līdzdalības prakse Izglītības un zinātnes ministrijā 2010.gadā: Strukturētais dialogs" (.ppt)

Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis

4.  

Par Zemkopības ministrijas līdzdalības praksē apzinātajām problēmām un piedāvātajiem risinājumiem (t.sk. - par konsultatīvo padomju darbību un NVO iespējām iniciēt konkrēta jautājuma iekļaušanu padomes darba kārtībā).

 

 

Zemkopības ministrijas pārstāvis

5.  

Memoranda padomes pārstāvja deleģēšana Sabiedrības integrācijas fonda padomes konkursa komisijā.

E.Dreimane, SIF pārstāvis, NVO nominētie pārstāvji

 

6.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane,

 

Par 5.punktu

SIF konkursa komisijai nominēti sekojoši NVO pārstāvji.

1. Anita Sāne (Latvijas Personāla vadīšanas asociācija);
2. Laila Balga (Sieviešu tiesību institūts un Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija);
3. Jeļena Overina (EUROLAT UNION).

Memorandu parakstījušās NVO tika aicinātas līdz 30.septembrim balsot par nominētajiem pārstāvjiem. Memoranda padomes sēdē jāpieņem lēmums par pārstāvja deleģēšanu.

Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
Fakss: 67284450
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv