Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Jaunumi
Par diskusiju dokumentiem
Valsts kancelejas diskusiju dokumenti
Kontakti
Līdzdalības iespējas
Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā Eiropas Savienībā
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands
Praktiski padomi
Iniciatīva „Labākais līdzdalībā”
Noderīgi resursi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

print Nosūtīt
print Drukāt

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 11.maija sēdes darba kārtības projekts

Laiks: 2011.gada 11.maijs plkst.11.00. Vieta: Ministru prezidentu zālē, 3.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 1.04.2011 sēdes protokolu.

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 11.05.2011 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

3.  

Par NAP izstrādes gaitu

Prezentācija (.ppt)

R.Bremšmits, VARAM

4.  

Par līdzekļu izlietojumu Valsts kancelejas administrētās SF programmās, ko neīsteno NVO un iespēju grozīt Ministru kabineta noteikumus, novirzot šo finansējumu NVO administratīvās kapacitātes stiprināšanas programmā

S.Gulbe,

Valsts kanceleja

 

5.  

NVO pārstāvju deleģēšana darba grupai, kas Valsts kancelejā tiks veidota pastāvošā valdības un NVO konsultāciju mehānisma izvērtēšanai un jauna sadarbības modeļa izstrādei 

E.Dreimane

Nominētie NVO pārstāvji

6.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība). Par NVO pārstāvju nominēšanu dalībai Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē. Par Memoranda padomes sastāva maiņu. 

E.Dreimane

 

Par 5.jautājumu
Nominēto pārstāvju iesniegtos dokumentus izsūtīsim 10.maijā.

Par 6.jautājumu
Par NVO pārstāvju nominēšanu dalībai Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdē. Iepriekš Memoranda padomē pieņemtā kārtība paredz, ka Memoranda padomes deleģētie NVO pārstāvji Ministru kabineta komitejas sēdē un Valsts sekretāru sanāksmē darbojas vienu gadu. Jāuzaicina NVO nominēt pārstāvjus un iekļaut pārstāvju deleģēšanu nākamās Memoranda padomes sēdes darba kārtībā. Iespējams, jāapsver iespēja pagarināt deleģēto NVO pārstāvju darbības termiņu.

Par Memoranda padomes sastāva maiņu. Ir saņemts iesniegums no Memoranda padomes locekles Zofijas Zujevas (Latgales Reģionālā pensionāru apvienība) ar lūgumu atbrīvot no dalības Memoranda padomē. NVO, kuras pārstāvim pēc rotācijas kārtības jāuzsāk dalība Memoranda padomē, ir Latvijas Tirgotāju asociācija.

Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699.
Fakss: 67284450.
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu