Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes 12.decembra sēdes darba kārtība

Laiks: 2012.gada 12.decembrī plkst.11.00. Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 28.11.2012 sēdes protokolu

E.Dreimane 

2.  

Apstiprināt 12.12.2012 sēdes darba kārtību

E.Dreimane 

3.  

Ekonomikas ministrijas ziņojums par veiktajiem pasākumiem sabiedrības līdzdalības prakses analīzē konstatēto nepilnību novēršanā (Skat. maija sēdes protokolu - http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/padomes-sedes/ )

I.Platonova, EM;

NVO pārstāvji

 

4.  

Tieslietu ministrijas ziņojumu par līdzdalības praksi

TM pārstāvis;

NVO pārstāvji

5.  

Zemkopības ministrijas ziņojums par virzību Vides konsultatīvās padomes aktualizēto problēmjautājumu risināšanā (Skat. maija sēdes protokolu - http://www.mk.gov.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/padomes-sedes/ )

ZM pārstāvis;

Ā.Ādlers, LLF

6.  

Finanšu ministrijas darba grupas, kas strādā pie normatīvā regulējuma par finansējuma piešķiršanu NVO progresa ziņojums

 

D.Gulbe, FM

Memoranda padomes deleģētie pārstāvji 

7.  

Par 2013.gada 9.janvārī plānoto Memorandu parakstījušo NVO tikšanos ar Ministru prezidentu un jaunu NVO pievienošanos Memorandam

E.Dreimane

8.  

Memoranda padomes pārstāvju deleģēšana Birokrātijas mazināšanas padomei (VK) un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes pretendentu atlases komisijai (KM)

Kandidāti Birokrātijas apkarošanas padomei (.pdf)

Kandidāti Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes pretendentu atlases komisijai (.pdf)

E.Dreimane

9.  

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

E.Dreimane

Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv