Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

 

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes
28.novembris oktobra sēdes darba kārtība 

Laiks: 2012.gada 28.novembrī plkst.11.00. Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.

Apstiprināt 17.10.2012 sēdes protokolu

E.Dreimane 

2.  

Apstiprināt 28.11.2012 sēdes darba kārtību

E.Dreimane 

3.  

Iekšlietu ministrijas ziņojumu par līdzdalības praksi

Iekšlietu ministrijas pārstāvis

4.  

Par likumprojektu „Grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbā (VSS-181);

Par MK noteikumu projektu „Grozījumi MK 2003.gada 21.oktobra noteikumos nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

Likumprojekts (.pdf)
Noteikumu projekts (.pdf)

E.Dreimane

5.  

Par turpmāko kārtību Valsts sekretāru sanāksmē uzsaukto NVO skarošo jautājumu apspriešanai Memoranda padomē

E.Dreimane

6.  

Par Memoranda padomes pārstāvi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejā

Informācija par nominētajiem pārstāvjiem (.pdf)

E.Dreimane

Nominētie pārstāvji-M.Dzērvīte, K.Kidals, E.Alksne

7.  

Par Memoranda padomes pārstāvja R.Bunkas apstiprināšanu Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdēs

Informācija par nominēto pārstāvi (.pdf)

E.Dreimane, R.Bunka

8.  

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība). Par darba grupu Memoranda īstenošanas sekmēšanai.

Par LM sniegto informāciju par sociālo aprūpes centru kvalitātes kontroli.

LM vēstule (.pdf) 

E.Dreimane

 

Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv