Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 27.jūlija sēdes darba kārtība

Laiks: 2011.gada 27.jūlijs plkst.11.00. Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 29.06.2011 sēdes protokolu.

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 27.07.2011 sēdes darba kārtību.

E.Dreimane

3.  

Par brīvprātīgā darba gada ietvaros īstenotiem pasākumiem (informatīvs jautājums)

Vidusposma ziņojums (01.01.- 30.06) par darba programmā iekļaujamo pasākumu izpildi (.doc)

D.Sīmansone,

Izglītības un Zinātnes ministrija;

N.Demjaņenko, Brīvprātīgo daba gada vadības komiteja, ODIN/VITA

4.  

Kultūras ministrijas sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšana

Sēdē piedalās kultūras ministre Sarmīte Ēlerte

Ministriju līdzdalības prakses izvērtēšanas kritēriji

Prezentācija: Līdzdalība Kultūras ministrijā (.ppt)

 

Kultūras ministrijas pārstāvis

 

5.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

 

E.Dreimane

 

Par 4.punktu
Uzaicinām nevalstiskās organizācijas iesaistīties Kultūras ministrijas līdzdalības prakses izvērtēšanā!

Memoranda padome turpinās jūnija sēdē aizsākto ministriju līdzdalības prakses izvērtēšanu pēc noteiktiem kritērijiem, par kuriem Memoranda padome iepriekš vienojusies.

Sabiedrības līdzdalības prakses izvērtēšana notiek kā dialogs starp ministriju un nevalstiskajām organizācijām. Sākumā ministrija sniegs informāciju par līdzdalības praksi. Pēc tam savu viedokli būs iespēja paust ministrijas sadarbības partneriem – nevalstiskajām organizācijām. Izvērtēšanas mērķis ir sniegt ieteikumus un meklēt risinājumus sabiedrības līdzdalības uzlabošanai gan konkrētā ministrijā, gan valsts pārvaldē kopumā.

Kultūras ministrijas pārziņā ir šādas nozares: bibliotēkas, muzeji, mūzika, vizuālā māksla, tautas māksla, teātris, literatūra, filmu māksla, kultūrizglītība, autortiesības, arhitektūra, pieminekļu aizsardzība, arhīvi, un sabiedrības integrācijas joma un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programmas īstenošana.

Memoranda padomes sēdes ir atklātas, tāpēc aicinām piedalīties visas nevalstiskās organizācijas, kurām ir savs viedoklis par to, kādas ir sabiedrības līdzdalības iespējas un process Kultūras ministrijā saistībā ar norādītajiem kritērijiem. Lūdzu, informējiet par šo uzaicinājumu arī citas nevalstiskās organizācijas, kas varētu būt ieinteresētas piedalīties Memoranda padomes sēdē!