Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 29.augusta sēdes darba kārtība

Laiks: 2012.gada 29.augustā plkst.11.00
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 25.07.2012 sēdes protokolu

E.Dreimane

 

2.  

Apstiprināt 29.09.2012 sēdes darba kārtību

E.Dreimane

 

3.  

Diskusija par Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. sākotnējo redakciju

Prezentācija: Nacionālā attīstības plāna 2014. - 2020. gadam sākotnējā redakcija (.pptx)

M.Sīmane,

Pārresoru koordinācijas centrs

Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr.: 67082929, 28341699
Fakss: 67280469
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv