Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdes

Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes 30.oktobra sēdes darba kārtība

Laiks: 2013.gada 30.oktobrī plkst.11.00.
Vieta: Zaļajā zālē, 2.stāvā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā

Nr.p.k.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti

1.  

Apstiprināt 28.08.2013. sēdes protokolu.

 

E.Dreimane

2.  

Apstiprināt 30.10.2013 sēdes darba kārtību.

 

E.Dreimane

3.  

Par vienota tiesību aktu izveides un saskaņošanas portāla izveidi

S.Līce

4.  

Par priekšlikumiem administratīvā sloga mazināšanai SIF administrēto finanšu instrumentu līdzekļu apguvē (tbc)

Prezentācija (.pdf)

A.Bauere, S.Rieksta

5.  

Par NVO Latvijas pārstāvju ECOSOC (Economic and Social Council) veikto darbu un priekšlikumiem Latvijas NVO iesaistei komitejas darbā

G.Anča,

A.Gobiņš,

A.Krauze

6.  

Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

 

E.Dreimane

Gunta Freimane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tel.67082929, 28341699
E-pasts: gunta.freimane@mk.gov.lv