Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Valsts kancelejas diskusiju dokumenti


1.

Dokumenta veids

 Politikas plānošanas dokuments- plāns


2.

Dokumenta nosaukums

Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā. (.pdf)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dokuments skar uzņēmējus, kas ikdienā gatavo dažādus dokumentus, kuri ir jāglabā vairākus gadus, piemēram, grāmatvedības dokumentāciju, darba drošības, būvniecības jomā..

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Dokumenta mērķis ir mazināt administratīvo slogu. Valsts kanceleja pasūtīja pētījumu „Administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā” (http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/aktivitate1512/petijumi/), kas atklāja dažādas problēmas, lai, tās novērstu, ir sagatavots plāns ar veicamajām darbībām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumentu plānots virzīt apstiprināšanai Ministru kabinetā 2013.gada novembrī.

7.

Dokumenti

Dokumenta izstrāde ir pamatota ar pētījumu „Administratīvā sloga samazināšanas iespēju izpēte privātajam sektoram darbības dokumentēšanas un dokumentu glabāšanas jomā” http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/aktivitate1512/petijumi/.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lūgums rakstiski sniedzot viedokli par plāna projektā ievērtajiem pasākumiem.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus lūdzam sniegt līdz šī gada 12.augustam.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta
konsultante Zane Fridrihsberga
e-pasts: zane.fridrihsberga@mk.gov.lv