Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Funkciju audita komisija

Funkciju audita mērķis ir palielināt valsts pārvalde efektivitāti un lietderību, konsekventi un sistēmiski samazinot valsts pārvaldes izdevumus tomēr iespēju robežās nezaudējot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Funkciju audits, kas ir pazīstams arī ar nosaukumu lietderības audits, funkcionālais audits, fundamentālais pārskats (angliski – value for money audit, performance audit, fundamental review) un tas tiek īstenots daudzās pasaules valstīs, lai pēc iespējas gudrāk izmantotu nodokļu maksātāju līdzekļus, nodrošinot valsts pārvaldes pamatpakalapojumus sabiedrībai būtiskās jomās.

Funkciju audits novērtē valsts pārvaldes iestāžu īstenojamo funkciju apjomu, birokrātijas šķēršļus un tiesību normu pārspīlējumus, rosinot meklēt iespējas funkcijas deleģēt privātām personām vai samazināt to izpildes intensitāti.

Funkciju audita procesu shematiski var attēlot šādi:

Funkciju audita komisija

Funkciju audita komisijas nolikums