Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Labas pārvaldības un partnerības konference

2013.gada 28.novembra konferences "Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai" runaspersonu prezentācijas (.pdf formātā):