Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Valsts kancelejas direktori

Valsts kancelejas direktoram jau kopš Valsts kancelejas dibināšanas ir bijusi vislielākā loma iestādes darbībā – tieši direktors ir atbildīgs par Valsts kancelejas funkciju un tai noteikto uzdevumu izpildi. Valsts kancelejas direktors ir atbildīgs par Ministru kabineta darba organizāciju un dokumentāciju, par Ministru kabineta un Valsts kancelejas budžetu, par Valsts kancelejas darbības stratēģiju un izvirzīto mērķu īstenošanu.

Viens no būtiskākajiem Valsts kancelejas direktora pienākumiem kopš 1996. gada ir ministriju augstāko ierēdņu – valsts sekretāru – sanāksmju organizēšana un vadīšana. Valsts sekretāru sanāksmē tiek izsludināti un saturiski apspriesti ministriju sagatavotie dokumentu projekti, un tas ir viens no pirmajiem posmiem lēmumu pieņemšanas procesā.

Valsts kancelejas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets ar rīkojumu, pamatojoties uz Ministru prezidenta ierosinājumu. Valsts kancelejas direktors ir augstākais valsts ierēdnis un ir tieši pakļauts Ministru prezidentam.