Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Valdis Zeikats

(Valsts kancelejas vadītājs no 1991.gada 26.novembra līdz 1994.gada 24.maijam)

No 1991. gada 26. novembra līdz 1994. gada 24. maijam Valsts kanceleju vadīja Valdis Zeikats – sākumā Latvijas Republikas Valdības aparāta vadītāja amatā, bet pēc 1993. gada 3. augusta lēmuma pieņemšanas par Latvijas Republikas Valsts kancelejas dibināšanu – Valsts kancelejas direktora amatā. Pirms V.Zeikats kļuva par Valsts kancelejas vadītāju, viņš pildīja valdības lietu ministra vietnieka pienākumus.

V.Zeikata vadībā tika reorganizēts Latvijas Republikas Valdības aparāts. 1993. gada augustā Ministru kabinets viņam uzdeva izstrādāt Valsts kancelejas nolikumu, un 1994. gada 8. novembrī to apstiprināja Ministru kabinetā.

V.Zeikats ieguvis augstāko izglītību Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, strādājis LU Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijā, kā arī bijis LU Cietvielu fizikas zinātniskās pētniecības institūta zinātniskais sekretārs. Publicējis 28 zinātniskos darbus.