Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Informācijas atkalizmantošanas iespējas

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 17.novembra Direktīvas Nr.2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu 7.pantā noteiktos principus, informējam, ka Valsts kanceleja ir noslēgusi sadarbības līgumu ar komersantu par Ministru kabineta pieņemto tiesību aktu publiskojamās daļas regulāru nosūtīšanu noteiktā elektroniskā formā šim komersantam. Sīkākai informācijai par šādas Valsts kancelejas rīcībā esošās informācijas sniegšanas nosacījumiem lūgums sazināties ar Tehniskā nodrošinājuma departamenta vadītāju Anitu Šintu, tālr. 67082944.