Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Valsts kancelejas budžets

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.17.punktu publicējam Valsts kancelejas tāmes (.xls) 2013.gadam.Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrajai daļai, publicējam informāciju par Valsts kancelejas un Ministru kabineta amatpersonām izmaksāto atalgojumu (tajā skaitā arī atalgojumu par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).


Atbilstoši Ministru prezidenta Valda Dombrovska 2009.gada 30.jūnija uzdevumam, publicējam informāciju par budžeta izdevumiem un nodarbināto skaitu Valsts kancelejā.

Amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmērs Valsts kancelejā sadalījumā pa amatu grupām. (Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta ieteikumiem Nr.1 „Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu”)