Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 10.jūnijs

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Rīgā 2005.gada 3.jūnijāVALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A

2005.gada 10.jūnijā plkst.11.00
Valsts kancelejā, 319.telpā

Nr. p.k. Jautājums Ziņo Uzaicināti


1.


Par Eiropas Savienības direktīvu pārņemšanas problēmām

Tieslietu ministrijas materiāls

 
Inese Nikuļceva,

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos


Egita Šķibele,

Tieslietu ministrijas Eiropas un starptautisko tiesību departamenta direktore

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce