Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 13.maijs

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Rīgā 2005.gada 6.maijā

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A

2005.gada 13.maijā plkst.11.00
Valsts kancelejā, 319.telpā

Nr. p.k. Jautājums Ziņo Uzaicināti


1.


Par likumā "Par aviāciju" paredzētajiem deleģējumiem Civilās aviācijas administrācijai izdot normatīvos aktus

Satiksmes ministrijas materiāls


Satiksmes ministrijas
valsts sekretāra vietniece
A.Ļubļina


Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektors
M.Gorodcovs


2.


Par Eiropas Savienības regulās ietverto atsauču uz direktīvām atspoguļojumu nacionālajos tiesību aktos

Tieslietu ministrijas vēstule


Tieslietu ministrijas
valsts sekretāra vietniece
I.Nikuļceva


Tieslietu ministrijas
Eiropas un starptautisko tiesību departamenta direktore E.Šķibele

zvērināts advokāts
E.Kalniņš


3.


Par informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām apjomīgos nacionālajos tiesību aktos

Tieslietu ministrijas vēstule


Tieslietu ministrijas
valsts sekretāra vietniece
I.Nikuļceva


Tieslietu ministrijas
Eiropas un starptautisko tiesību departamenta direktore E.Šķibele

zvērināts advokāts
E.Kalniņš


4.


Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tiesisko regulējumu

Vides ministrijas materiāls
Valsts kancelejas materiāls


Valsts kancelejas
juriskonsulte E.Upīte


Vides ministrijas pārstāvis


Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce