Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tiesiskais regulējums

print Nosūtīt
print Drukāt

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tiesisko pamatu nodrošina likums "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām", kā arī uz šī likuma pamata izdotie Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi". Nereti šie normatīvie akti ir vienīgie, kas nosaka, kā apsaimniekojama, uzraugāma vai izmantojama šī īpaši aizsargājamā dabas teritorija. Taču ir gadījumi, kad ar minēto kārtību ir par maz, jo konkrētajā aizsargājamajā teritorijā ir reti faunas vai floras īpatņi (piemēram, attiecīgajā teritorijā sastopama liela melno stārķu populācija vai tur ir reta ķērpju suga). Tad ar šiem normatīvajiem aktiem ir par maz. Šādos gadījumos tiek izstrādāti īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (piemēram, dabas lieguma, dabas parka, aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma) individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, vai arī – nacionālo parku gadījumā – atsevišķi likumi.

Līdz šim bija noteikts, ka individuālajā teritorijā ir spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"), ja individuālajos attiecīgās dabas teritorijas noteikumos nav noteikts citādi. Līdz ar to ikvienam, kuram piederēja zeme īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā, kurai bija pieņemti individuālie noteikumi, bija jāievēro divi normatīvie akti (īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un individuālie noteikumi), apsaimniekojot savu zemi.

Ņemot vērā to, ka šāda situācija bija sarežģīta lietotājiem un nereti netika ievēroti nevieni noteikumi, Vides ministrija piedāvāja mainīt ierasto kārtību, nosakot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas kārtību vienai teritorijai tikai vienā normatīvajā aktā. Šāds normatīvais akts ir saprotamāks lietotājam, taču šādā gadījumā individuālajos īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumos tiks dublētas tiesību normas, kādas noteiktas Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumos Nr.415 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
juriskonsulte
Eva Upīte
7082978
eva.upite@mk.gov.lv

 11.05.2005.

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu