Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem un individuālajiem noteikumiem

print Nosūtīt
print Drukāt

Situācija, kad uz vienu teritoriju ir attiecināmi vieni konkrēti Ministru kabineta noteikumi (nevis vispārējie un individuālie) padara skaidrāku un saprotamāku normatīvo aktu piemērošanu. Pieeja par normatīvo aktu vienkāršošanu atbilst Valdības deklarācijas l5. punktam ”Sadarbībā ar uzņēmēju asociācijām izvērtēsim iespēju vienkāršot Latvijas un ES vides likumdošanu, lai paātrinātu lēmumu pieņemšanu.” Jāatzīmē, ka “Labāka likumdošana” ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienības likumdošanas procesa vienkāršību, skaidrību, savstarpēju saskaņotību un caurskatāmību, kā arī leģitimitātes, subsidiaritātes, proporcionalitātes un tiesiskās paļāvības principu ievērošanu. Latvijā nepieciešamība vienkāršot likumdošanu atbilst reālajai situācijai valstī, kam nepieciešami uzlabojumi. Lai teritorijas apsaimniekotājiem un kontrolējošām institūcijām noteikumus būtu vieglāk izprast un piemērot, uz dabas parku attieksies individuālie noteikumi, bet vairs nevajadzēs tos salīdzināt ar vispārējiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju noteikumiem un piemērot abus noteikumus reizē. Tas atvieglos gan aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanu (veic zemes īpašnieki un institūcija, kas ievieš dabas aizsardzības plānu), gan noteikumu ievērošanas kontroli.

Kā piemēru var minēt teritoriju plānošanas noteikumus. Visai valstij teritoriju plānojumiem ir vienādi nosacījumi, taču katrai teritorijai strādā savu teritorijas plānojumu. Tāpat arī katra īpaši aizsargājamā dabas teritorija ir savdabīga, tai var būt savi noteikumi.

Dace Ozola
Vides ministrija
Dace.ozola@vidm.gov.lv
7026518

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu