Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 14.oktobris

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Rīgā 2005.gada  .oktobrīVALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A

2005.gada 14.oktobrī plkst.11.00
Valsts kancelejā, 319.telpā

Nr. p.k. Jautājums Ziņo


1.


Par problēmām saistībā ar normām Padomes 1985.gada 20.decembra Regulā (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, ar grozījumiem un Ministru kabineta noteikumu projektā "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku" digitālā tahogrāfa karšu kontekstā

Satiksmes ministrijas sagatavotais problēmas apraksts un pievienotie materiāli


Aivita Ļubļina,
Satiksmes ministrijas
valsts sekretāra vietniece,
Juridiskā departamenta direktore

Indra Gromule
Satiksmes ministrijas pārstāve

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce