Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.3

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.3

2007.gada 29.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātā persona:

Inese Nikuļceva,
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Deniss Žukovs

No Ārlietu ministrijas

-

Irina Mangule

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Evita Drobiševska

No Ekonomikas ministrijas

-

Džineta Innusa

No Finanšu ministrijas

-

Jana Upeniece

No Ģenerālprokuratūras

-

Sandra Kerno

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Inese Gaidele

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Nadežda Dubina

No Kultūras ministrijas

-

Daina Āboliņa

No Labklājības ministrijas

-

Liene Pierhuroviča

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Madara Grīnhofa

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Ieva Feldmane

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte - Kancēviča

No Tieslietu ministrijas

-

Margarita Baumane

 

-

Liene Popova

 

-

Olga Kalniņa

 

-

Inga Melnace

 

-

Kristaps Bērziņš

No Veselības ministrijas

-

Anita Jurševica

 

-

Edgars Strautiņš

No Vides ministrijas

-

Uģis Lapiņš

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

 

-

Eva Upīte

 

-

Daina Vaivare

 

-

Ilze Pintāne

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

 

1.§


Par Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Tiesību aktu projektu sagatavošanas noteikumi"


(I.Nikuļceva, M.Baumane, I.Feldmane, E.Drobiševska, D.Āboliņa, I.Gaidele, A.Jurševica, N.Dubina, I.Gailīte, J.Upeniece, I.Mangule, L.Pierhuroviča, S.Kerno, Dž.Innusa, M.Grīnhofa, D.Žukovs, D.Vaivare, I.Pintāne, L.Priedīte-Kancēviča, A.Vītols, U.Lapiņš, S.Līce)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces likumdošanas jautājumos I.Nikuļcevas sniegto informāciju par Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Tiesību aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumu projekts) un atbalstīt juridiskās tehnikas noregulējumu normatīvā aktā. Atzīmēt, ka paralēli normatīvajam aktam praksē izmantojama arī normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata, kura tiek aktualizēta un kurā ir detalizētāka informācija un praktiski piemēri.

2. Tieslietu ministrijai precizēt izstrādāto noteikumu projektu, ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos priekšlikumus un piezīmes par noteikumu projekta mērķi, formu un saturu.

Izvērtēt noteikumu projektā terminoloģijas un konkrētu jēdzienu lietojumu.

Papildināt noteikumu projektu ar regulējumu par terminu skaidrošanas nosacījumiem likumos un uz likuma pamata izdotajos normatīvajos aktos.

Izvērtēt iespēju papildināt noteikumu projektu ar punktiem, kas regulē politikas plānošanas dokumentu projektu, informatīvo ziņojumu un tiesību aktu projektu, ar kuriem Latvijas tiesību sistēmā ienes starptautiskos līgumus, izstrādi.

Papildināt noteikumu projektu ar regulējumu par atsaucēm uz piemērojamajiem standartiem, kā arī izvērtēt nepieciešamību papildināt noteikumu projektu ar regulējumu par atsaucēm uz Eiropas Savienības lēmumiem.

Plašāk noregulēt prasības Ministru kabineta rīkojumu projektu izstrādei un papildināt noteikumu projektu ar regulējumu par Ministru prezidenta tiesību aktu projektu izstrādi.

3. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noskaidrot Latvijas Pašvaldību savienības viedokli par pašvaldību saistošo noteikumu projektu izstrādes regulējuma iekļaušanu noteikumu projektā un līdz š.g. 16.jūlijam sniegt Tieslietu ministrijai informāciju (elektroniskā pasta adresi Margarita.Baumane@tm.gov.lv).

Tieslietu ministrijai izvērtēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju un, ja nepieciešams, sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju papildināt noteikumu projektu, iekļaujot pašvaldību saistošo noteikumu projektu izstrādes regulējumu.

4. Sanāksmes dalībniekiem līdz š.g. 23.jūlijam iesniegt Tieslietu ministrijai (elektroniskā pasta adrese: Margarita.Baumane@tm.gov.lv) priekšlikumus par noteikumu projektu.

5. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Valsts kanceleju, Latvijas Banku un Saeimas Juridisko biroju izvērtēt iesniegtos priekšlikumus, nepieciešamības gadījumā papildināt un precizēt noteikumu projektu.

Tieslietu ministrijai darba grupas precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Juridisko dienestu vadītāju sanāksmē līdz š.g. 15.oktobrim.

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece S.Līce

Valsts kancelejas juriskonsulte E.Upīte

Aizsardzības ministrija
Ārlietu ministrija
Bērnu un Ģimenes lietu ministrija
Ekonomikas ministrija
Finanšu ministrija
Ģenerālprokuratūra
Izglītības un zinātnes ministrija
Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās
pārvaldes lietās sekretariāts
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības
integrācijas lietās sekretariāts
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
Satiksmes ministrija
Tieslietu ministrija
Veselības ministrija
Vides ministrija
Zemkopības ministrija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu