Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.4

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.4

2007.gada 9.novembrī

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Raivo Raudzeps

 

-

Signe Zaharova

No Ārlietu ministrijas

-

Irina Mangule

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Dainis Papāns

No Ekonomikas ministrijas

-

Maija Miķelsone

No Finanšu ministrijas

-

Līga Kļaviņa

 

-

Mārtiņš Rudzītis

 

-

Iveta Ozola

No Ģenerālprokuratūras

-

Guntis Kanaviņš

No Iekšlietu ministrijas

-

Dmitrijs Trofimovs

 

-

Ella Mikute

 

-

Karina Perehoda

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Inese Gaidele

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Nadežda Dubina

No Kultūras ministrijas

-

Linda Pavļuta

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Inese Gaika

No Labklājības ministrijas

-

Nataļja Mickeviča

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Anda Vectēva

No Satiksmes ministrijas

-

Dace Andersone

No Tieslietu ministrijas

-

Viktorija Jarkina

 

-

Anda Smiltēna

 

-

Sandra Vīgante

 

-

Edgars Sproģis

No Veselības ministrijas

-

Ieva Brūvere

No Vides ministrijas

-

Uģis Lapiņš

No Zemkopības ministrijas

-

Baiba Vecmane

No Valsts kancelejas

-

Anda Ceple

 

-

Andris Lācis

 

1.§


Par starptautisko līgumu ienešanu Latvijas tiesību sistēmā


(A.Ceple, I.Mangule, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai un piedaloties starptautisko līgumu projektu izstrādē ievērot Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsultes Andas Ceples sniegto informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar starptautisko līgumu ienešanu Latvijas tiesību sistēmā (pielikumā metodiskais materiāls).

2. Piedaloties starptautisko līgumu projektu izstrādē un saskaņošanā ievērot Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores Irinas Mangules norādīto, ka:

2.1. starptautisko līgumu projektu saskaņošanas procesā ir jācenšas sabalansēt līgumslēdzēju pušu valstu intereses;

2.2. Ārlietu ministrija ir atvērta sūtīt savas ministrijas speciālistus piedalīties starptautisko līgumu slēgšanas sarunās. Vēlams iesaistīt Ārlietu ministriju pirms starptautiskā līguma projekta parafēšanas;

2.3. atrunas ietver tikai daudzpusējos līgumos. Atrunas neietver arī skaidrojošajās deklarācijās;

2.4. starptautisko līgumu projektos censties ierakstīt arī līguma laušanas nosacījumus.

3. Attiecībā uz starpresoru līgumiem, ja ir šaubas par to, vai ministrija ir kompetenta līgumu noslēgt bez tā pieņemšanas un apstiprināšanas Ministru kabinetā, atbildīgajai ministrijai nosūtīt viedokļa sniegšanai līguma projektu Ārlietu ministrijai, Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai. Ņemt vērā, ka, ja starpresoru līguma projektā ietver spēkā stāšanās nosacījumu notu apmaiņas ceļā pa diplomātiskajiem kanāliem, tā ir arī Ārlietu ministrijas kompetence.

 

2.§


Par nākamajām sanāksmēm


(S.Līce)

 

1. Nākamā paplašinātā sanāksme notiks š.g. 14.decembrī un tajā Tieslietu ministrija sniegts prezentāciju un vadīs diskusiju par jauno Iesniegumu likumu. Sanāksmē tiek aicināti piedalīties Valsts iestāžu juridisko dienestu pārstāvji, kā arī tie ministriju darbinieki, kuri strādā ar iedzīvotāju iesniegumiem.

2. Sanāksme par Tieslietu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Tiesību aktu projektu sagatavošanas noteikumi" tiek plānota 2008.gada 4.janvārī. Sanāksmes dalībniekiem sagatavot viedokli par šo noteikumu projektu, ja iespējams, iesniedzot iepriekš rakstveidā Tieslietu ministrijā (e-pasta adrese: Margarita.Baumane@tm.gov.lv) un Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā (e-pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece Solveiga Līce

Valsts kancelejas juriskonsulte Anda CepleAtpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu