Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmju

 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Rīgā, 2007.gada 11.janvārīVALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A

2007.gada 19.janvārī.10.00
Valsts kancelejā, 459.telpā (bibliotēkā)

Nr. p.k. Jautājums Ziņo


1.


Dokumentu aprites problemātika Ministru kabinetā


Elita Ektermane,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
juriskonsulte
Eva Upīte