Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 21.aprīlis

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Rīgā, 2006.gada 12.aprīlīVALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES


D A R B A K Ā R T Ī B A

2006.gada 21.aprīlī plkst.11.00
Valsts kancelejas Sarkanajā zālē

 

Nr.p.k. Jautājums Ziņo


1.


Par iekšējo normatīvo aktu izstrādi, saskaņošanu un publicēšanu.

Tieslietu ministrijas sagatavota prezentācija


Gundars Kauliņš,
Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta direktora p.i.

 
Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce