Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2004.gada 1.oktobris

 

 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Rīgā 2004.gada 28.septembrī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A


2004.gada 1.oktobrī plkst.13.00
Valsts kancelejā, 319.telpā

Nr.

p.k.

Jautājums

Iesniedzējs

Uzaicināti

1.

Par instrukciju un ieteikumu projektu noformēšanu un saskaņošanu ar Tieslietu ministriju

Tieslietu ministrija

Kristīne Jarinovska

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce