Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2013.gada 6.jūnijs

 

APSTIPRINU:
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja

Inese Gailīte
2013.gada 27.maijā

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A
2013.gada 6.jūnijā plkst.14.00
Valsts kancelejā, 319.telpā

Nr.

p.k

Jautājums

Ziņo

Uzaicināti

1.

Likumi.lv jaunās vietnes prezentācija: autorizēto lietotāju papildiespējas, mobilā versija

Inese Luste,
Likumi.lv galvenā redaktore,
VSIA "Latvijas Vēstnesis"

Kristīne Kuprijanova,
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītāja
Tieslietu ministrija

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce