Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2008.gada 11.janvāris

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

Elita Ektermane

Rīgā, 2008.gada 3.janvārīVALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES


D A R B A K Ā R T Ī B A

2008.gada 11.janvārī plkst.11.00
Valsts kancelejas bibliotēkā (459.telpā)

Nr.
p.k.

Jautājums

Ziņo

1.

Par Tieslietu ministrijas izstrādāto noteikumu projektu „Tiesību aktu projektu sagatavošanas noteikumi”

 Tieslietu ministrijas izstrādātais noteikumu projekts

Margarita Baumane,
Tieslietu ministrijas Tiesību teorijas nodaļas juriskonsulte

 

 

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce