Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2009.gada 16.janvāris

 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas
direktora vietniece tiesību aktu lietās


Elita Dreimane

Rīgā, 2009.gada  7.janvārī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES


D A R B A K Ā R T Ī B A

2009.gada 16.janvārī plkst.10.00
Valsts kancelejas Zaļajā zālēNr.
p.k.

Jautājums

Ziņo

1.

Par interešu konflikta novēršanas jautājumiem

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja prezentācija

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Juridiskās nodaļas vadītāja
Violeta Zeppa-Priedīte

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedrisko attiecību un izglītošanas nodaļas vadītāja
Diāna Kurpniece

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce