Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2012.gada 19.aprīlis

 

APSTIPRINU:
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece

Inese Gailīte
2012.gada 13.aprīlī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A
2012.gada 19.aprīlī plkst.14.00-15:30
Valsts kancelejā, 459.telpā (bibliotēkā)

Nr.

p.k

Jautājums

Ziņo

Uzaicināti

1.

Par likumu pārejas noteikumu formulēšanu

Tieslietu ministrijas materiāls

 

Saeimas Juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītāja Kristīne Kuprijanova

2.

Par Valsts civildienesta likuma normu vienveidīgu piemērošanu attiecībā uz ierēdņu atbrīvošanu no amata

Tieslietu ministrijas materiāls

Tieslietu ministrijas Valststiesības departamenta direktore Sanita Mertena

 

3.

Par oficiālās pilnvarojuma vēstules amatpersonām parakstīt starptautisku līgumu sagatavošanu

Ārlietu ministrijas materiāls

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Ieva Bīlmane

 

4.

Par Ministru kabineta tiesībām rīkojumā uzdot valsts kapitālsabiedrībām uzdevumus

Tieslietu ministrijas materiāls

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja Baiba Lielkalne

 

5.

Dažādi

 

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce